Meclise Dönün!

Başlık: 
Meclise Dönün! 
Kaynak: 
Ulus, "Günün Işığında" No 12985, ss. 1, 5 
Tarih: 
1959-09-27 
Lokasyon: 
Atatürk Kitaplığı 
Metin: 
GÜNÜN IŞIĞINDA

Meclise dönün!

Bülent ECEVİT

Demokrat Parti Meclis içinde çoğunluk, Meclis dışında azınlık partisidir. Memleket meselelerinin Mecliste görüşülmesini kendi lehine sayması beklenirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi ise Meclis içinde azınlık, Meclis dışında çoğunluk partisidir. Memleket meselelerinin, hele doğrudan doğruya kendi varlığını ilgilendiren dâvaların, Mecliste görüşülüp karara bağlanmasından korkması, kaçınması beklenebilirdi.

Ama meşruiyetçiliği daima parti menfaatlerinin üstünde tutan Cumhuriyet Halk Partisi, bütün önemli memleket meselelerinin Mecliste görüşülmesini Demokrat Partiden daha çok ister, bu uğurda daha çok uğraşır durumdadır.

Bir muhalefet partisi vardır ki, Demokrat Partinin karsısında, doğrudan doğruya kendi varlığını, kendi liderlerinin hayatını, can güvenliğini ilgilendiren konular bile Mecliste görüşülüp oya konulsun diye direnir. Nasıl bir Mecliste?.. Kendi aleyhinde her türlü kararın büyük çoğunlukla verilebileceği bir Mecliste!

Demokrat Parti iktidarı bunun değerini bilmez; karşısında böyle bir muhalefet olduğu için hâline şükretmez; Anayasa gereğince derhal gündeme alınması gerekli soruşturma önergelerini bile Mecliste aylarca, yıllarca görüştürmez.

Demokrat Parti öyle bir yola girmiştir ki, oy çokluğuyla akın kara olduğunu bile karara bağlıyabileceği bir Meclise getirilmesini istemediği meseleler günden güne artmaktadır. Çoğunlukta bulunduğu bir Meclisten bucak bucak kaçmaktadır.

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi, âdetâ, Meclis içinde çoğunluk sağlamış parti tarafından sabote edilir durumdadır. Meclis açık olduğu zamanlarda bile Meclisin murakabe yetkisi fiilen tatil edilmektedir.

Ama bu, Abdülhamid’in bir buyrukla tatil ediverdiği Meclis-i Meb’usan değildir. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisidir! Sadece birkaç aydının her an koparılabilecek kafasından değil, bir millî kurtuluş savaşında, barut kokusu, top sesleri içinde, millet iradesinden doğmuş bir Meclistir.

Böyle bir Meclisin murakabe yetkisini fiilen tatil eden bir iktidar, hele bir azınlık iktidarı, rahat uyku uyuyamaz.

Böyle millet iradesinden doğmuş bir Millet Meclisi yapısının çatısı altında, halk çoğunluğunu temsil eden milletvekillerinin boğazı sıkılıp sesi kısılırsa, Millet Meclisi aslına rücû eder: Bütün vatan bir Millet Meclisi olur.

Bu daha mı rahattır bir azınlık iktidarı için?

Elbette değil!

Nitekim, çoğunlukta bulunduğu Millet Meclisinden kaçan iktidar partisi, şimdi, azınlıkta bulunduğu millet safında, gitgide daralan bir çember içine girmiş gibi sıkıntı, korku ve telâş içindedir.

Son olaylar; kanuna, devlet nizamına karşı bazı Demokrat Parti çevrelerinden gelen son taşkınlık ve isyanlar, bu korku ve telâşın belirtileridir.

Getirsinler meseleleri Meclise, görüşülsün bitsin!..

Biz, örneğin. İnönü’nün bir taşlanma olayını köy, kent dolaşıp anlatırız; arkamızdan bir Hükümet üyesi, bir Tevfik İleri yola çıkar, «İnönü kendi kendisini taşlatmıştır» diye bizi yalanlar... Madem ki hikâye bu kadar basittir, anlatsınlar aynı hikâyeyi Mecliste de mesele kapansın!

Buna yanaşmazlar.

Nedir öyleyse muhalefetten istedikleri?

Meşruiyetçilikse, her mesele için Mecliste görüşülüp karara bağlanmasını istemekten öte meşruiyetçilik mi olur?

Meşruiyet dışına, her şeyden önce, bunu önlemekle çıkılır.

Bunu önleyenlerin karşısına nerede olursa olsun çıkmak, meşruiyetçiliğin tâ kendisidir.

Cumhuriyet Halk Partisi de meşruiyetçidir. Başındanberi ve sonuna kadar meşruiyetçidir.

Milletin, Millet Meclisinde temsil olunan kayıtsız şartsız hâkimiyet yetkisini, onun için, sonuna kadar savunacaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi vazgeçse, milletin kendisi savunacaktır.

Onun için, efendiler, Meclise dönün!

Meclis dışında azınlıktasınız; her geçen gün biraz daha azınlıkta...

Meclis dışında yalnızsınız; yapayalnız...

Meclis dışında esen hava size yaramaz artık.

Meclise dönün:

Kafanızda Anayasayla, yüreğinizde millet iradesine Anayasanın emrettiği saygıyla dönün!

Meclis dışında bulamadığınız huzura, o vakit, Mecliste kavuşabileceksiniz. 

Dosyalar

1959.09.27.jpg
1959.09.27_B1.jpg
1959.09.27_A.jpg
1959.09.27_B2.jpg
1959.09.27_B.txt

Koleksiyon

Alıntı

“Meclise Dönün!,” Bülent Ecevit Yazıları 1950-1961, 19 Ekim 2019, http://ecevityazilari.org/items/show/1070 ulaşıldı.